Voice dialogue

Voice Dialogue is een werkmethode die perfect inpasbaar is in psychotherapeutische richtingen en coaching.

Onze persoonlijkheid bestaat uit vele delen. Zo kan er in jou een zorgzaam stuk zitten, een perfectionistisch deel, een kritisch stuk, een kwetsbaar deel….

Deze verschillende en meestal tegenstrijdige stukken zijn aanwezig in ieder van ons. Bijvoorbeeld een moeder wiens enige dochter het huis verlaat kan heel droevig zijn omdat haar dochter weggaat. Tegelijkertijd voelt ze opluchting omdat ze nu het huis voor zich alleen heeft. Vaak wordt één van beide gevoelens vlot geaccepteerd door de persoon zelf en door de buitenwereld en wordt het tegenovergestelde gevoel, in dit geval de opluchting verdrongen. Deze vrouw heeft dus twee verschillende delen die elk een totaal ander gevoel hebben bij het feit dat de dochter vertrekt. De verschillende delen of subpersonen hebben verschillende percepties, ze zien dingen anders.

MEER INFO OVER TRAINER FREYA
MEER INFO OVER DE OPLEIDING

Wat leer je in de opleiding?

In deze opleiding leer je de basis van voice dialogue, namelijk het denkkader en de werkwijze, de 3 fundamenten van voice dialogue en de basisregels. Aan het einde van deze 5 dagen heb je al eens een Dialogue sessie begeleid met de hulp van de paarden.

We besteden veel aandacht aan basisveiligheid installeren voor de cliënt. Je leert te faciliteren en over het omgaan met primaire en verstoten zelven, herkennen van kwetsbaarheid en omgaan met poortwachters. De nadruk ligt op het verstevigen van de middenpositie, waar mensen bewuste keuzes kunnen maken en het innemen van een positie van waarnemen zonder oordelen. Je leert in deze opleiding tevens hoe en wanneer je een paard of meerdere paarden kunt inzetten tijdens een voicedialogue sessie om de client te begeleiden vanuit een ervarende methode die aansluit op de sessie. Je leert verschillende “activiteiten” om te kunnen inzetten en wat je vanuit deze ervaringen als begeleider kunt doen en tevens wat niet te doen.

Praktische informatie

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Coaches, therapeuten, Psychologen, (Psycho)therapeuten, counselors, trainers, loopbaanbegeleiders

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

In deze opleiding leer je de basis van voice dialogue, namelijk het denkkader en de werkwijze, de 3 fundamenten van voice dialogue en de basisregels.

Duur van de module

9/10 maart 2023

19/20/21 april 2023

Waar is de opleiding?

Locatie van de opleiding : Site i for horse, Ongarijstraat 9 te 9800 Gottem-Deinze

Investering voor deelname

De investeringswaarde van de opleiding Voice dialogue bedraagt 1.190 euro plus BTW 21%. Lunch wordt door de deelnemers zelf meegebracht, drank zoals koffie/thee/water, fruit is inbegrepen.

Inschrijving via mail: info@iforhorse.be of via onderstaand formulier.

De cursus vraagt minimaal 6 inschrijvingen en maximaal 10.

Inschrijven workshop

    Pas toen de paarden mijn deeltjes leerden waarderen… voelde ik me als een geheel.

    Ingrid