Voice dialogue

Voice Dialogue is een werkmethode die perfect inpasbaar is in psychotherapeutische richtingen en coaching.

Onze persoonlijkheid bestaat uit vele delen. Zo kan er in jou een zorgzaam stuk zitten, een perfectionistisch deel, een kritisch stuk, een kwetsbaar deel….

Deze verschillende en meestal tegenstrijdige stukken zijn aanwezig in ieder van ons. Bijvoorbeeld een moeder wiens enige dochter het huis verlaat kan heel droevig zijn omdat haar dochter weggaat. Tegelijkertijd voelt ze opluchting omdat ze nu het huis voor zich alleen heeft. Vaak wordt één van beide gevoelens vlot geaccepteerd door de persoon zelf en door de buitenwereld en wordt het tegenovergestelde gevoel, in dit geval de opluchting verdrongen. Deze vrouw heeft dus twee verschillende delen die elk een totaal ander gevoel hebben bij het feit dat de dochter vertrekt. De verschillende delen of subpersonen hebben verschillende percepties, ze zien dingen anders.

MEER INFO OVER TRAINER ARIANNE
MEER INFO OVER DE OPLEIDING

Wat leer je in de opleiding?

In deze opleiding leer je de basis van voice dialogue, namelijk het denkkader en de werkwijze, de 3 fundamenten van voice dialogue en de basisregels. Aan het einde van deze 4 dagen heb je al eens een Dialogue sessie begeleid met de hulp van de paarden.

We besteden veel aandacht aan basisveiligheid installeren voor de cliënt. Je leert te faciliteren en over het omgaan met primaire en verstoten zelven, herkennen van kwetsbaarheid en omgaan met poortwachters. De nadruk ligt op het verstevigen van de middenpositie, waar mensen bewuste keuzes kunnen maken en het innemen van een positie van waarnemen zonder oordelen. Je leert in deze opleiding tevens hoe en wanneer je een paard of meerdere paarden kunt inzetten tijdens een voice dialogue sessie om de client te begeleiden vanuit een ervarende methode die aansluit op de sessie. Je leert verschillende “activiteiten” om te kunnen inzetten en wat je vanuit deze ervaringen als begeleider kunt doen en tevens wat niet te doen.

Praktische informatie

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Coaches, therapeuten, Psychologen, (Psycho)therapeuten, counselors, trainers, loopbaanbegeleiders

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

In deze opleiding leer je de basis van voice dialogue, namelijk het denkkader en de werkwijze, de 3 fundamenten van voice dialogue en de basisregels.

Duur van de module

Data 2024 : 13 + 14 april en 27 + 28 april

Waar is de opleiding?

Locatie van de opleiding : Site i for horse, Ongarijstraat 9 te 9800 Gottem-Deinze

Investering voor deelname

De investeringswaarde van de opleiding Voice Dialogue bedraagt 745 euro excl. btw (901,45 euro inclusief btw).
Lunch wordt door de deelnemers zelf meegebracht, drank zoals koffie/thee/water, fruit is inbegrepen.

Inschrijving via mail: info@iforhorse.be of via onderstaand formulier.

De cursus vraagt minimaal 4 inschrijvingen en maximaal 6.

Inschrijven workshop

    Pas toen de paarden mijn deeltjes leerden waarderen… voelde ik me als een geheel.

    Ingrid