voice dialogue

Voice dialogue

Voice Dialogue  is een werkmethode die perfect inpasbaar is in psychotherapeutische richtingen en coaching.

Onze persoonlijkheid bestaat uit vele delen. Zo kan er in jou een zorgzaam stuk zitten, een perfectionistisch deel, een kritisch stuk, een kwetsbaar deel….

Deze  verschillende   en  meestal  tegenstrijdige  stukken    zijn  aanwezig  in  ieder  van  ons. Bijvoorbeeld een moeder wiens enige dochter het huis verlaat kan heel droevig zijn omdat haar dochter weggaat. Tegelijkertijd voelt ze opluchting omdat ze nu het huis voor zich alleen heeft. Vaak wordt één van beide gevoelens vlot geaccepteerd door de persoon zelf en door de buitenwereld en wordt het tegenovergestelde gevoel, in dit geval de opluchting verdrongen.  Deze vrouw heeft dus twee verschillende delen die elk een totaal ander gevoel hebben bij het feit dat de dochter vertrekt. De verschillende delen of subpersonen hebben verschillende percepties, ze zien dingen anders.

Info over de opleiding

Een Voice Dialogue sessie creëert een setting waarin deze verschillende innerlijke delen of ook wel subpersonen genoemd zich op een opmerkelijke manier aan ons tonen. Door een subpersoon  letterlijk  een  eigen  fysieke plaats te geven  in  de  ruimte begeven we ons naar de directe ervaring van een deeltje in plaats van er over te praten.  Een deeltje komt dan tot expressie zonder inmenging  van een ander deel. Een deeltje praat over een eigen en uniek standpunt. We leren de delen kennen alsof we een nieuwe persoon zouden ontmoeten.

Paarden ondersteunen de cliënt in een voice dialoque begeleiding door in reflectie te gaan vanuit hun (over)leven en behoeften. Op elk deel van ons reageren ze vanuit hun puurheid en stemmen ze af op zowel het deel als ook het geheel. Ze hebben toegang tot delen waar de begeleider dit nog niet kan of mag. Juist vanuit hun puurheid, eerlijkheid maar ook de genadeloosheid waar ze zelf toegang tot hebben. De delen in  ons zullen dus “ervaren” waarin ze de cliënt dienen of van dienst kunnen zijn.

Eén van de doelstellingen van Voice Dialogue is dus de kennismaking met de delen die in jou aan het werk zijn. Je ontmoet de subpersonen die je goed kent, en diegene die je minder goed kent. We creëren de mogelijkheid om zonder oordeel, met acceptatie en mildheid te kijken naar ons innerlijk systeem door in de positie van gewaarzijn te gaan staan.

We  worden  ons zo bewust van alle stukken die in ons zelf aanwezig zijn.  Door de tegengestelde subpersonen een plek te geven kom ik in het proces van het bewust ego in relatie tot deze delen. Het is een nieuwe vorm van bewustzijn waarin ik een bewuste keuze kan maken.

Via  de exploratie van de delen maak je je ervan los. Het separatie proces is begonnen. We hebben nu de keuze en het vermogen om bepaalde delen op de voorgrond of achtergrond te plaatsen.

Zoals elke therapeutische methode heeft Voice Dialogue als doelstelling iemand innerlijke rust  en  evenwicht te geven in zijn of haar leven. Belangrijke doelen zijn ook: zelfkennis, zelfaanvaarding, grotere keuze vrijheid, zorg dragen voor eigen kwetsbaarheid.

Wat leer je in de opleiding?

In deze opleiding leer je de basis van voice dialogue, namelijk het denkkader en de werkwijze, de 3 fundamenten van voice dialogue en de basisregels. Aan het einde van deze 5 dagen heb je al eens een Dialogue sessie begeleid met de hulp van de paarden.

We besteden veel aandacht aan basisveiligheid installeren voor de cliënt.  Je leert te faciliteren en over het omgaan met primaire en verstoten zelven, herkennen van kwetsbaarheid en omgaan met poortwachters. De nadruk ligt op het verstevigen van de middenpositie, waar mensen bewuste keuzes kunnen maken en het innemen van een positie van waarnemen zonder oordelen. Je leert in deze opleiding tevens hoe en wanneer je een paard of meerdere paarden kunt inzetten tijdens een voicedialogue sessie om de client te begeleiden vanuit een ervarende methode die aansluit op de sessie. Je leert verschillende “activiteiten” om te kunnen inzetten en wat je vanuit deze ervaringen als begeleider kunt doen en tevens wat niet te doen.

Praktische informatie

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Coaches, therapeuten, Psychologen, (Psycho)therapeuten, counselors, trainers, loopbaanbegeleiders

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

In deze opleiding leer je de basis van voice dialogue, namelijk het denkkader en de werkwijze, de 3 fundamenten van voice dialogue en de basisregels.

Duur van de module

9/10 maart 2023

19/20/21 april 2023

Waar is de opleiding?

Locatie van de opleiding : Site i for horse, Ongarijstraat 9 te 9800 Gottem-Deinze

Investering voor deelname

De investeringswaarde van de opleiding Voice dialogue bedraagt 1.190 euro plus BTW 21%. Lunch wordt door de deelnemers zelf meegebracht, drank zoals koffie/thee/water, fruit is inbegrepen.

Inschrijving via mail: info@iforhorse.be of via onderstaand formulier.

De cursus vraagt minimaal 6 inschrijvingen en maximaal 10.

Inschrijven opleiding

    Pas toen de paarden mijn deeltjes leerden waarderen… voelde ik me als een geheel.

    Ingrid