Horse Reflected Kindercoaching

Na het succesvol afronden van een erkende opleiding coachen met paarden kun je jezelf specialiseren tot Horse Reflected Kindercoach. Deze opleiding is gericht op het coachen van kinderen (8-18 jaar) waarbij veel aandacht wordt gegeven aan enerzijds een theoretisch kader en informatie en anderzijds het inzetten van een paard om ervarings-gericht met kinderen aan de slag te kunnen. De opleiding wordt gegeven door Arianne Bakens in samenwerking met klinisch psycholoog en neuropsycholoog – integratief therapeut Tilly Soubry en talentenfluisteraar Luk Dewulf.

Voor wie is deze opleiding?

Onze Horse Reflected Kindercoaching opleiding is geschikt voor mensen die zich willen specialiseren in het coachen van kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar. Er wordt een vereiste vooropleiding gevraagd waarbij de deelnemer kan aantonen dat hij/zij een basisjaar “coachen met paarden” succesvol heeft afgerond met erkend behaald certificaat of Postgraduaat.

Wat kun je in deze opleiding verwachten?

Kinderen zijn Uniek en puur. Ze leren op hun eigen manier en tempo en zijn kwetsbaar. Om kinderen te coachen vraagt het van de coach zich af te stemmen hierop en een veilige leeromgeving en sfeer te kunnen aanbieden. Onze visie in coachen met kinderen, is dat we ze vooral vanuit hun eigen en unieke talenten fundamenten kunnen aanbieden om de weg naar morgen beter aan te kunnen. Talenten zijn vaak ondergesneeuwd onder de prestaties die ze worden geacht om te leveren. Elk kind zou het recht moeten hebben om vanuit hun talenten te kunnen leren. Dit zou een geweldige stap voorwaarts zijn in de ontwikkeling van het kind.

Inhoud van de opleiding:

 1. Introductie, stappenplan opleiding, relatie coach-kind, basis attitude kindercoach.
 2. Talent en veerkracht 1 en 2. (Opleiding tot talentenfluisteraar)
 3. Talent en Veerkracht 3. Werken rond Hoefverslag.
 4. Integraal kijken – Verschillende verklaringsmodellen en therapeutische scholen.
 5. Invloeden op het kind en de interactie met opvoeding. ( omgeving, stressfactoren)
 6. Invloeden op het kind (kind factoren, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornis
 7. Executieve functies en emotieregulatie.
 8. M-decreet, werking CLB, psychologen, therapeuten. / examen dag 2
Data opleiding – VOLZET

Horse Reflected Kindercoach Jaargang 2022/2023
Blok 1 26/aug 27/aug
Blok 2 23/sep 24/sep
Blok 3 21/okt 22/okt
Blok 4 18/nov 19/nov
Blok 5 16/dec 17/dec
Blok 6 13/jan 14/jan
Blok 7 10/feb 11/feb
Blok 8 9/mrt 10/mrt (examen)

De leergroepen bestaan uit maximaal 12 personen. In elke opleiding zijn er steeds 2 docenten aanwezig. De lesdagen starten steeds om 11 uur en eindigen om 17:30 uur. Lunch wordt door de deelnemers zelf meegebracht. Frisdrank, water, fruit, koffie & thee zijn de hele dag beschikbaar. De lunch is van 13:30 tot 14:30 uur voorzien en daarnaast is er in de voormiddag en namiddag een koffiebreak.

Huiswerk
Huiswerk opdrachten staan per blok aan het einde van elk hoofdstuk aangegeven in de syllabus.

Certificatie

Na het volgen van alle blokken neem je deel aan het examen. Bij een succesvolle afronding ontvang je van ons het certificaat “Horse Reflected Kindercoach” en kun je aan de slag als professionele kindercoach.

Lesmateriaal

De opleiding vraagt studiewerk waarvoor je een aantal boeken dient aan te schaffen. De lijst hiervoor ontvang je bij inschrijving. Je ontvangt tevens onze syllabus “Horse Reflected Kindercoachen”

Investering

De investering van de opleiding bedraagt 3.300 euro plus BTW 693 euro.

Voor meer info kun je ons contacteren via email : arianne@iforhorse.be of info@iforhorse.be

Inschrijven opleiding

  Dit zag ik niet aankomen, het paard stuurde mij naar binnen waar ik mezelf ontmoette en rijker naar huis ging.

  Bram