Wat wij verstaan onder paarden coaching

Mensen ondersteunen en begeleiden in een persoonlijk ontwikkelingsproces welk “voorwaarts & oplossingsgericht” is:

  • We begeleiden mensen vanuit hun innerlijk proces zonder oordeel of persoonlijke mening
  • Hierdoor kan de klant (in een veilige omgeving) ontdekken wat hij/zij nodig heeft om te werken aan een persoonlijk ontwikkelingsthema
  • We geloven hierbij niet langer in termen van goed of fout maar in: “dat wat bewust wil worden om te groeien”

We geloven dat de klant de antwoorden die ze zoeken al met zich meedragen. Coaching kan ons helpen door het denken & voelen meer in balans te brengen.

Wanneer mensen zelf tot inzichten komen (i.p.v. advies krijgen), zullen deze inzichten zijn afgetoetst en gewogen zijn aan hun persoonlijke waarden en normen. Hierdoor zal men eerder de verantwoordelijkheid voor een volgende stap nemen, wat op hun beurt verder zal helpen naar een volgende logische handeling.

Ontmoet de coaches
Foto: AVD Pictures

Coachen met paarden

Paarden hebben de natuurlijke gave om mensen van top tot teen te screenen… Ze zien ons als “geheel”.

Vanuit hun instinct zijn paarden vluchtdieren, waardoor ze een continue alertheid hebben voor hun omgeving. Wanneer we met een paard coachen en aan een persoonlijk thema willen werken, zal het paard ons hierbij helpen door te reageren op “hoe” we hier staan.

  • Paarden zijn meesters in het “gewaarzijn”
  • Ze hebben geen oordeel en verborgen agenda
  • Paarden kunnen niet liegen
  • Het maakt ze niets uit wat je persoonlijke status is

Paarden zijn op veiligheid uit: ze vragen ons om een plaats of een standpunt in te nemen.
Hierbij geven ze ons een reactie waarbij ze ons uitnodigen om in zelfreflectie te gaan en onszelf te “zien”.

Welke gedachten spelen er? Welke gevoelens hebben we hierbij? Hoe staan we ten opzichte van ons thema?

Elk paard zal anders reageren, omdat elk paard uniek is. Door deze reactie zijn ze in staat (om ons als mens) dieper tot onszelf te leiden, waarbij er vaak een magisch moment ontstaat. Paarden vullen elkaar aan en lijken ook ons als mens aan te vullen. We gebruiken het woord “magisch” omdat: klanten dit woord gebruiken wanneer we vragen hoe ze dit moment tijdens de coaching hebben ervaren.

Ontmoet de paarden
Foto: AVD Pictures

Hoe gaan we te werk?

De Horse Reflected Coach zal je uitnodigen om een activiteit uit te voeren rond jouw persoonlijke ontwikkelingsthema. Dit kan iets heel eenvoudigs zijn zoals: een halster aandoen of een stukje wandelen. De activiteit is altijd afgestemd op jouw thema.

Door deze activiteit uit te voeren zal er een interactieve dynamiek ontstaan tussen jou en het paard waarbij er een wederzijdse reactie is.
Wanneer er in ons als mens iets verandert, zal het paard hierop reageren waardoor we als het ware in een reflectie naar onszelf kunnen kijken.

Een coachsessie met een paard kan éénmalig zijn of volgens een traject en is zowel voor individueel als een team geschikt.

Gratis kennismaking