Voice Dialogue: meer info

Een Voice Dialogue sessie creëert een setting waarin deze verschillende innerlijke delen of ook wel subpersonen genoemd zich op een opmerkelijke manier aan ons tonen. Door een subpersoon letterlijk een eigen fysieke plaats te geven in de ruimte begeven we ons naar de directe ervaring van een deeltje in plaats van er over te praten. Een deeltje komt dan tot expressie zonder inmenging van een ander deel. Een deeltje praat over een eigen en uniek standpunt. We leren de delen kennen alsof we een nieuwe persoon zouden ontmoeten.

Paarden ondersteunen de cliënt in een voice dialoque begeleiding door in reflectie te gaan vanuit hun (over)leven en behoeften. Op elk deel van ons reageren ze vanuit hun puurheid en stemmen ze af op zowel het deel als ook het geheel. Ze hebben toegang tot delen waar de begeleider dit nog niet kan of mag. Juist vanuit hun puurheid, eerlijkheid maar ook de genadeloosheid waar ze zelf toegang tot hebben. De delen in ons zullen dus “ervaren” waarin ze de cliënt dienen of van dienst kunnen zijn.

Eén van de doelstellingen van Voice Dialogue is dus de kennismaking met de delen die in jou aan het werk zijn. Je ontmoet de subpersonen die je goed kent, en diegene die je minder goed kent. We creëren de mogelijkheid om zonder oordeel, met acceptatie en mildheid te kijken naar ons innerlijk systeem door in de positie van gewaarzijn te gaan staan.

We worden ons zo bewust van alle stukken die in ons zelf aanwezig zijn. Door de tegengestelde subpersonen een plek te geven kom ik in het proces van het bewust ego in relatie tot deze delen. Het is een nieuwe vorm van bewustzijn waarin ik een bewuste keuze kan maken.

Via de exploratie van de delen maak je je ervan los. Het separatie proces is begonnen. We hebben nu de keuze en het vermogen om bepaalde delen op de voorgrond of achtergrond te plaatsen.

Zoals elke therapeutische methode heeft Voice Dialogue als doelstelling iemand innerlijke rust en evenwicht te geven in zijn of haar leven. Belangrijke doelen zijn ook: zelfkennis, zelfaanvaarding, grotere keuze vrijheid, zorg dragen voor eigen kwetsbaarheid.

Neem contact op met Arianne