body awareness met paarden

Opleiding Traumabegeleiding

Trauma is een ander woord voor verwonding. Mensen kunnen fysiek verwond raken, maar ook psychisch. Op zielsniveau. De schade van zielstrauma is groot. De impact van trauma hangt onder anderen af van de beschikbaarheid en inzetbaarheid van hulpbronnen en de levensfase waarin de verwonding ontstaat. Maar ook hechting en de context waarin we opgroeien hebben invloed. Niet elke traumatische gebeurtenis hoeft tot trauma te leiden.

De mens beschikt over een enorm grote overlevingsdrang. De natuur heeft ons daarvoor toegerust met tal van overlevingsmechanismen. Ons brein speelt hierbij een cruciale rol. Zo is het in staat om ons bewuste voelen, ervaren en beleven tijdens levensbedreigende gebeurtenissen uit te schakelen. Het brein slaat de ervaringen echter wel op in ons lichaamsgeheugen. Deze ervaringen kunnen een leven lang getriggerd worden door factoren uit de omgeving. Dit heeft herbeleving of her- traumatisering als gevolg, al dan niet bewust.

Trauma en coaching

Iedere coach of begeleider krijgt te maken met trauma. In de omgang met cliënten kunnen ook je eigen traumadelen getriggerd worden. Dat gebeurt en is niet erg. Mits je herkent wat er gebeurt zodat je weet hoe te handelen.

In de resonantie tussen begeleiders en cliënten kunnen, onbedoeld en vanuit de beste intentie, situaties ontstaan waardoor je als begeleider je client her-traumatiseert. Daarom is het belangrijk dat je als coach beseft wat trauma is. Hoe groot en tegelijkertijd ongrijpbaar het is. Omgaan met trauma vraagt grote zorgvuldigheid, geduld en vertragen. Als coach met lege handen durven  staan. Jij kunt trauma niet wegnemen of helen. Je kunt wel een veilige omgeving bieden, waarbij je vanuit liefdevolle zorgvuldigheid hulpbronnen aanreikt en zo zelf een hulpbron vormt.

Tijdens de leergang leer je wat je wat omgaan met trauma van jou als coach of begeleider vraagt. Wat je wel en niet kan doen. Hoe je het herkent. Paarden kunnen hierbij helpen.

Trauma en paarden

Trauma verstopt zich. Het laat zich nauwelijks zien. Die ongrijpbaarheid maakt het extra lastig om trauma te herkennen. Het vraagt afstemming, resoneren, kijken, luisteren, voelen en aanvoelen.

Paarden kunnen dit als geen ander. Zij resoneren op de trauma- en overlevingsdelen van de mens. Op die afgesneden delen die zich niet willen laten zien. Paarden functioneren als extra ogen en oren voor jou als coach, waardoor trauma beter zichtbaar wordt. Dit herkennen is van grote waarde voor jou in de praktijk. Maar paarden kunnen natuurlijk ook fungeren als waardevolle en liefdevolle hulpbron!

Voor wie is deze opleiding?

Voor coaches & therapeuten die met behulp van paarden mensen ondersteunen met hun trauma’s. Ook al heb je geen paard kan je perfect deze opleiding volgen.

Wat je leert in de training

De leergang Trauma te Paard© bestaat uit 5 lesdagen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Er wordt met en zonder paarden gewerkt. Van deelnemers wordt gevraagd om eigen ervaringen en vragen in te brengen. Er wordt individueel en in groepjes gewerkt. Zo kunnen we van elkaar leren. De leergang is ook geschikt voor coaches die niet direct met paarden werken.
Er wordt gewerkt met verschillende benaderingen en modellen. De theorie voor de leergang is gebaseerd op het werk van oa Franz Ruppert, Peter Levine, Steven Porges, Pat Ogden, Bessel van der Kolk, Gwen Timmer, Daniel Siegel en anderen.

Bij de eerste tweedaagse ligt de nadruk vooral op het krijgen van inzicht.
Waar gaat trauma over?
Hoe reageert ons brein op trauma?
Wat is het verschil tussen een schokkende gebeurtenis en trauma?
Wat is de schade van trauma en hoe herken je dit?
Welke rol speelt hechting bij trauma?
Waarom spelen paarden een belangrijke rol bij trauma?
Wat kunnen paarden betekenen als het om het herkennen van trauma gaat?

De tweede tweedaagse richt zich vooral op het werken en ervaren van verschillende modellen:
Wat is Splitsing?
Hoe werkt het Het Venster van Stress Tolerantie (ook welk bekend als The Window of Tolerance).
Er wordt verder ingegaan op de werking van het brein en de kracht van hulpbronnen.
Hoe kunnen paarden een hulpbron zijn voor cliënten?
Theorie en praktijk, met en zonder paarden, wisselen elkaar weer van.
De laatste dag staat in het teken van de inzet van hulpbronnen en rituelen.
Een echte praktijk dag met de paarden.
De dag wordt afgerond met de certificering.

De deelnemers krijgen na inschrijving informatie over de aanbevolen literatuur en een voorbereidingsopdracht. Ook tussen de lesdagen door zal gevraagd worden om opdrachten thuis voor te bereiden.

Investering

Datums van de opleiding:

Dag 1-2            zaterdag 15 april en zondag 16 april 2023

Dag 3-4            zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2023

Dag 5                zondag 28 mei 2023

Jouw investering voor deze opleiding bedraagt 1190,00 euro exclusief btw 21%.

De opleiding gaat door bij inschrijving van minimaal 9 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is 12 personen.

Over de trainer

Drs. Martine Huurman. Trauma begeleider, rouw en verlies therapeut.Martine is Co-trainer bij Gwen Timmer, Trainer bij het Experticecentrum Omgaan met Verlies. Voormalig trainer bij Opleidingen Het land van rouw. Ondersteuner en begeleider voor kinderen, jongeren en volwassenen. Trainer en ontwikkelaar voor het onderwijs en professionals. Martine werkt van uit haar eigen praktijk in Balgoij, Nederland. Haar paarden en hond sluiten aan bij sessies.

Inschrijven opleiding