Trauma te paard

Trauma is een ander woord voor verwonding. Mensen kunnen fysiek verwond raken, maar ook psychisch en op zielsniveau. De schade van zielstrauma is groot. De impact van trauma hangt onder anderen af van de beschikbaarheid en inzetbaarheid van hulpbronnen en de levensfase waarin de verwonding ontstaat. Maar ook hechting en de context waarin we opgroeien hebben invloed. Niet elke traumatische gebeurtenis hoeft tot trauma te leiden.

De mens beschikt over een enorm grote overlevingsdrang. De natuur heeft ons daarvoor toegerust met tal van overlevingsmechanismen. Ons brein speelt hierbij een cruciale rol. Zo is het in staat om ons bewuste voelen, ervaren en beleven tijdens levensbedreigende gebeurtenissen uit te schakelen. Het brein slaat de ervaringen echter wel op in ons lichaamsgeheugen. Deze ervaringen kunnen een leven lang getriggerd worden door factoren uit de omgeving. Dit heeft herbeleving of her- traumatisering als gevolg, al dan niet bewust.

Meer over TRAINER drs. martine huurman

Trauma & coaching

Iedere coach of begeleider krijgt te maken met trauma. In de omgang met cliënten kunnen ook je eigen traumadelen getriggerd worden.
Dat gebeurt en is niet erg. Mits je herkent wat er gebeurt zodat je weet hoe te handelen.

In de resonantie tussen begeleiders en cliënten kunnen, onbedoeld en vanuit de beste intentie, situaties ontstaan waardoor je als begeleider je client her-traumatiseert. Daarom is het belangrijk dat je als coach beseft wat trauma is. Hoe groot en tegelijkertijd ongrijpbaar het is. Omgaan met trauma vraagt grote zorgvuldigheid, geduld en vertragen. Als coach met lege handen durven staan. Jij kunt trauma niet wegnemen of helen. Je kunt wel een veilige omgeving bieden, waarbij je vanuit liefdevolle zorgvuldigheid hulpbronnen aanreikt en zo zelf een hulpbron vormt.

Tijdens de leergang leer je wat je wat omgaan met trauma van jou als coach of begeleider vraagt. Wat je wel en niet kan doen. Hoe je het herkent. Paarden kunnen hierbij helpen.

Trauma & paarden

Trauma verstopt zich. Het laat zich nauwelijks zien. Die ongrijpbaarheid maakt het extra lastig om trauma te herkennen.
Het vraagt afstemming, resoneren, kijken, luisteren, voelen en aanvoelen.

Paarden kunnen dit als geen ander. Zij resoneren op de trauma- en overlevingsdelen van de mens. Op die afgesneden delen die zich niet willen laten zien. Paarden functioneren als extra ogen en oren voor jou als coach, waardoor trauma beter zichtbaar wordt. Dit herkennen is van grote waarde voor jou in de praktijk. Maar paarden kunnen natuurlijk ook fungeren als waardevolle en liefdevolle hulpbron!

Aan wie raden wij de workshop: Trauma te paard aan?

Voor coaches & therapeuten die met behulp van paarden mensen ondersteunen met hun trauma’s. Ook al heb je geen paard kan je perfect deze opleiding volgen.

Wat leer je in de training: bekijk het hier

Data

Data 2024 volgen nog

Jouw investering voor deze opleiding bedraagt 1.090 euro exclusief btw 21%.

De opleiding gaat door bij inschrijving van minimaal 9 deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is 12 personen.

Inschrijven workshop