Polyvagaal theorie & dynamieken:
10-daagse leergang Overspoeling, Ingrijpende Levensgebeurtenissen en Trauma

De leergang is bedoeld voor (ervaren) begeleiders die meer diepgang en kennis willen vergaren over de impact van overspoeling, ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma op cliënten én zichzelf als begeleider. Deelnemers leren hoe zij, overspoeling en trauma kunnen En hoe paarden hierbij ingezet kunnen worden, alsook bij herstelprocessen.

Wat kun je van Trauma te Paard-LG verwachten?

 • De leergang Overleving van je Innerlijke Kudde© is een 10-daagse opleiding verdeeld over 5 blokken van twee aaneengesloten dagen (lesdagen: 10:00-17:00).
 • Van deelnemers wordt verwacht en gevraagd dat zij elkaar begeleiden (met en zonder paarden) en vanuit eigen ervaring en kennis een bijdrage leveren aan de leercirkel.
 • De 10-daagse leergang is voor het grootste deel gebaseerd op de PolyVagaalTheorie (|Stephen Porges).[1] Deze theorie gaat over de onderliggende neurologische processen die een rol spelen bij het omgaan met overspoeling, levensingrijpende gebeurtenissen en trauma, kortom overleven. De PolyVagaalTheorie wordt op een heldere en concrete manier uitgelegd en vertaald naar werkvormen (met en zonder de paarden).
 • De opleiding richt zich vooral op de rol van jou als begeleider:
  • hoe herken je trauma of overspoeling
  • hoe herken je grensoverschrijding in begeleiderschap (dader-slachtoffer dynamiek begeleider-client) en wat vraagt dit van jou als begeleider
  • hoe herken en voorkom je her-traumatisering
  • hoe werk je vanuit veiligheid met overspoeling en trauma
  • wat zijn hulpbronnen en werkvormen die ingezet kunnen worden voor herstel
 • Deelnemers krijgen zicht op hun eigen triggers, signalen en hulpbronnen.
 • Paarden spelen een belangrijke rol. Er wordt met en bij de paarden geoefend. Mensen die liever niet mét de paarden werken, kunnen bij de paarden werken. Dit vormt geen belemmering voor de kracht van de activiteit.
 • Zelfzorg en zorg voor het welbevinden van de paarden staan centraal.
 • Deelnemers leren hoe trauma op een veilige manier benaderd kan worden met als doel overspoeling te voorkomen. ‘Naar je trauma toe gaan voor herbeleving’ is bij deze benadering dan ook uit den boze.

[1] Tevens is de opleiding gebaseerd op werk van oa Franz Ruppert, Gwen Timmer, Pat Ogden, Gabor Mate, Deb Dana, Peter Levine

Wat is de opbrengst van Trauma te paard-LG?

 • Je begrijpt de onderliggende neurologische processen die een rol spelen bij Ingrijpende Levensgebeurtenissen, Overspoeling en Trauma.
 • Je leert de PolyVagaalTheorie goed kennen. In theorie en praktijk.
 • Je bent in staat om de PolyVagaalTheorie op een begrijpelijke manier uit te leggen aan cliënten, collega’s of bijvoorbeeld ouders en andere betrokkenen.
 • Je oefent met werkvormen die je met cliënten kunt inzetten; werkvormen met en zonder paarden.
 • Je leert hoe jij als begeleider veiligheid kunt creëren voor de client en veilig aan herstel kunt werken. Met en zonder paarden.
 • Je wordt je meer bewust van grensoverschrijding in begeleiderschap.
 • Je krijgt inzicht in de dader-slachtoffer dynamiek tussen begeleider en cliënt.
 • Je ervaart waar je kracht, weerstand en mogelijkheden liggen als het gaat om werken met overspoeling en trauma.
 • Je leert hoe je zorg kunt dragen voor je eigen Innerlijke Kudde.

Programma  Trauma te paard-LG

 • Blok I
  • Introductie en kennismaking met Innerlijke kuddes
  • Levensingrijpende gebeurtenissen, overspoeling en trauma; waar hebben we het over? -Introductie PolyVagaalTheorie (Stephen Porges & Deb Dana)
  • Introductie De Vijf Stappen van Beweging in relatie tot de Ander (Sharon Wilsie)
 • Blok II
  • PolyVagaalTheorie: de kracht en invloed van ons autonome zenuwstelsel (hiërarchie, neuroceptie en co-regulatie). Waar hebben we wel en geen invloed op?
  • Werken met signalen van veiligheid en onveiligheid & hulpbronnen
  • Sociale Verbinding, Mobilisatie en Immobilisatie
 • Blok III
  • Een stap terug in begeleiderschap. Werken met de SIBAM-vragen (Peter Levine)
  • Stappen voor herstel. Welke vier A’s zorgen voor een veiligheid? Hoe kun je deze
   invulling geven?
  • Kalmerende signalen en Stress signalen bij mens en dier
 • Blok IV
  • De (on)mogelijkheden van zelfregulatie en de kracht van co-regulatie bij
   overspoeling
  • Dader-Slachtofferdynamiek & Grensoverschrijding bij het werken met kwetsbare
   mensen, hoe herken je dit en hoe laten paarden dit zien?
  • De Veerkracht van de Innerlijke Kudde: spelen, stil zijn, laten en doen
 • Blok V
  • De Ladder[1] in De Praktijk. Met en zonder paarden
  • Toetsingsopdracht: De Vijf Stappen van Beweging
  • Afsluiting en Certificering

Alle dagen kenmerken zich door de afwisseling van theorie en praktijk. De werkvormen zijn met en zonder paarden. Iedere dag krijgt elke deelnemer minstens 1 keer de mogelijkheid om met de paarden te werken.

Deelnemers krijgen een literatuurlijst met aanbevolen literatuur en voorbereidingsopdrachten per blok. Verplichte literatuur: De PolyVagaalTheorie in therapie, het ritme van regulatie, Deb Dana (ISBN 9789463160438).

[1] Werkvorm geïntroduceerd door Deb Dana & vertaald naar werkvormen met de Paarden

 

Data

Trauma “overleving van de innerlijke kudde” (10 dagen) jaargang 2022

Locatie: “I for horse” Gottem-Deinze

Dag 1:  donderdag 22 september               Dag 2:  vrijdag 23 september
Dag 3: donderdag 20 oktober                    Dag 4: vrijdag 21 oktober
Dag 5: donderdag 17 november                Dag 6: vrijdag 18 november
Dag 7: donderdag 15 december                  Dag 8: vrijdag 16 december
Dag 9: donderdag 12 januari                     Dag 10: vrijdag 13 januari (2023)

Investering: 2375 euro ex btw   

Over de trainer

Trainer: Drs. Martine Huurman.
Rouw- en verliestherapeut. Traumabegeleider.
Supervisor en Trainer bij post HBO-opleidingen  Land van Rouw.
Gastdocent bij het Expertise Centrum Omgaan met verlies.
Oprichter, begeleider en ondersteuner bij Beleving in Beeld.
Onderwijsondersteuner. Neurolinguist. Ontwikkelaar en trainer.

Martine werkt vanuit haar eigen praktijk in Balgoij, Nederland. Zij ondersteunt en begeleidt jongeren en volwassenen wanneer het leven anders loopt dan verwacht. Martine ondersteunt  en traint professionals. Ofwel omdat zij zelf te maken krijgen met verlies ofwel omdat zij in contact komen met mensen in verliessituaties.
Martine  begeleidt mensen met en zonder paarden. Ook haar hond sluit regelmatig bij sessies aan.

Wil je meer weten over de achtergrond en werkwijze van Martine: www.belevinginbeeldbalgoij.blog.

Inschrijven opleiding