Polyvagal-Informed Coachen

De leergang is bedoeld voor (ervaren) begeleiders die meer diepgang en kennis willen vergaren over de impact van overspoeling, ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma op cliënten én zichzelf als begeleider. Deelnemers leren hoe zij, overspoeling en trauma kunnen En hoe paarden hierbij ingezet kunnen worden, alsook bij herstelprocessen.

Meer over trainer drs. martine huurman

Wat te verwachten van de workshop: Polyvagal-informed coachen?

JE LEEST HET HIER

Wat is de opbrengst van Polyvagal-informed coachen?

  • Je begrijpt de onderliggende neurologische processen die een rol spelen bij Ingrijpende Levensgebeurtenissen, Overspoeling en Trauma.
  • Je leert de PolyVagaal Theorie goed kennen. In theorie en praktijk.
  • Je bent in staat om de PolyVagaal Theorie op een begrijpelijke manier uit te leggen aan cliënten, collega’s of bijvoorbeeld ouders en andere betrokkenen.
  • Je oefent met werkvormen die je met cliënten kunt inzetten; werkvormen met en zonder paarden.
  • Je leert hoe jij als begeleider veiligheid kunt creëren voor de client en veilig aan herstel kunt werken. Met en zonder paarden.
  • Je wordt je meer bewust van grensoverschrijding in begeleiderschap.
  • Je krijgt inzicht in de dader-slachtoffer dynamiek tussen begeleider en cliënt.
  • Je ervaart waar je kracht, weerstand en mogelijkheden liggen als het gaat om werken met overspoeling en trauma.
  • Je leert hoe je zorg kunt dragen voor je eigen Innerlijke Kudde.
BEKIJK HIER HET Programma

Data

VOLGEN

Locatie: “I For Horse” Gottem-Deinze

Inschrijven workshop