Trauma te paard-LG

Wat kun je van Trauma te Paard-LG verwachten?

De leergang Overleving van je Innerlijke Kudde© is een 10-daagse opleiding verdeeld over 5 blokken van twee aaneengesloten dagen (lesdagen: 10:00-17:00).

 • Van deelnemers wordt verwacht en gevraagd dat zij elkaar begeleiden (met en zonder paarden) en vanuit eigen ervaring en kennis een bijdrage leveren aan de leercirkel.
 • De 10-daagse leergang is voor het grootste deel gebaseerd op de PolyVagaalTheorie (|Stephen Porges).[1] Deze theorie gaat over de onderliggende neurologische processen die een rol spelen bij het omgaan met overspoeling, levensingrijpende gebeurtenissen en trauma, kortom overleven. De PolyVagaalTheorie wordt op een heldere en concrete manier uitgelegd en vertaald naar werkvormen (met en zonder de paarden).
 • De opleiding richt zich vooral op de rol van jou als begeleider:
  • hoe herken je trauma of overspoeling
  • hoe herken je grensoverschrijding in begeleiderschap (dader-slachtoffer dynamiek begeleider-client) en wat vraagt dit van jou als begeleider
  • hoe herken en voorkom je her-traumatisering
  • hoe werk je vanuit veiligheid met overspoeling en trauma
  • wat zijn hulpbronnen en werkvormen die ingezet kunnen worden voor herstel
 • Deelnemers krijgen zicht op hun eigen triggers, signalen en hulpbronnen.
 • Paarden spelen een belangrijke rol. Er wordt met en bij de paarden geoefend. Mensen die liever niet mét de paarden werken, kunnen bij de paarden werken. Dit vormt geen belemmering voor de kracht van de activiteit.
 • Zelfzorg en zorg voor het welbevinden van de paarden staan centraal.
 • Deelnemers leren hoe trauma op een veilige manier benaderd kan worden met als doel overspoeling te voorkomen. ‘Naar je trauma toe gaan voor herbeleving’ is bij deze benadering dan ook uit den boze.

[1] Tevens is de opleiding gebaseerd op werk van oa Franz Ruppert, Gwen Timmer, Pat Ogden, Gabor Mate, Deb Dana, Peter Levine

Het Programma

 • Blok I
  • Introductie en kennismaking met Innerlijke kuddes
  • Levensingrijpende gebeurtenissen, overspoeling en trauma; waar hebben we het over? -Introductie PolyVagaalTheorie (Stephen Porges & Deb Dana)
  • Introductie De Vijf Stappen van Beweging in relatie tot de Ander (Sharon Wilsie)
 • Blok II
  • PolyVagaalTheorie: de kracht en invloed van ons autonome zenuwstelsel (hiërarchie, neuroceptie en co-regulatie). Waar hebben we wel en geen invloed op?
  • Werken met signalen van veiligheid en onveiligheid & hulpbronnen
  • Sociale Verbinding, Mobilisatie en Immobilisatie
 • Blok III
  • Een stap terug in begeleiderschap. Werken met de SIBAM-vragen (Peter Levine)
  • Stappen voor herstel. Welke vier A’s zorgen voor een veiligheid? Hoe kun je deze
   invulling geven?
  • Kalmerende signalen en Stress signalen bij mens en dier
 • Blok IV
  • De (on)mogelijkheden van zelfregulatie en de kracht van co-regulatie bij
   overspoeling
  • Dader-Slachtofferdynamiek & Grensoverschrijding bij het werken met kwetsbare
   mensen, hoe herken je dit en hoe laten paarden dit zien?
  • De Veerkracht van de Innerlijke Kudde: spelen, stil zijn, laten en doen
 • Blok V
  • De Ladder[1] in De Praktijk. Met en zonder paarden
  • Toetsingsopdracht: De Vijf Stappen van Beweging
  • Afsluiting en Certificering

Alle dagen kenmerken zich door de afwisseling van theorie en praktijk. De werkvormen zijn met en zonder paarden. Iedere dag krijgt elke deelnemer minstens 1 keer de mogelijkheid om met de paarden te werken.

Deelnemers krijgen een literatuurlijst met aanbevolen literatuur en voorbereidingsopdrachten per blok. Verplichte literatuur: De PolyVagaalTheorie in therapie, het ritme van regulatie, Deb Dana (ISBN 9789463160438).

[1] Werkvorm geïntroduceerd door Deb Dana & vertaald naar werkvormen met de Paarden