Verlies in jonge innerlijke kuddes

Verlies hoort bij het leven. Dat weten we allemaal en toch is het insluiten van verlies en de impact ervan op onze binnenwereld, niet vanzelfsprekend.
Voor veel kinderen hoort omgaan met verlies bij het dagelijkse leven. Verlies door de dood van een ouder of andere dierbare, verlies door scheiding, ziekte in het gezin, verlies van veiligheid en ook leven met tekorten gaat over verlies.

Kinderen bij wie omgaan met verlies bij de dagelijkse praktijk hoort, hebben steun nodig. Hier wordt nog te vaak niet bij stil gestaan. Hoe kan het toch dat de impact van verlies onzichtbaar wordt en onderhuids gaat? Een beweging die ertoe leidt dat kinderen in stilte lijden.

Doel van de training

Inzicht krijgen in hoe rouwprocessen  verlopen bij kinderen, wat de impact is van verlies op de psyche van het kind alsmede wat dit voor u als coach en/of begeleider zelf  betekent. Van betekenis kunnen zijn voor kinderen die te maken krijgen met verlies. Ervaren op welke manier een paard als hulpbron ingezet kan worden voor kinderen met verlies. Werkvormen ervaren die ter inspiratie dienen om uw eigen stijl verder te kunnen ontwikkelen.

Wat leer je in de training?

Om dit te veranderen is het belangrijk te begrijpen wat de impact van verlies kan zijn op jongeren. Wat dit betekent voor hun ontwikkeling en wat de omgeving voor hen kan betekenen. Zowel thuis als daarbuiten. En natuurlijk is het van groot belang om meer en meer plekken te creëren waar kinderen veiligheid ervaren om tevoorschijn te komen met hun verlies. Bij goed toegeruste en voorbereide begeleiders. Paarden spelen hierbij een waardevolle rol.

Werken met kinderen en jongeren die verlies meemaken vraagt iets van jou als begeleider, leerkracht, docent of andere ondersteuner. Het vraagt eerder om faciliteren dan begeleiden. Het betekent dat de coach in jou mag gaan zitten. Dat je met lege handen durft te staan. De teugels laten vieren en de Innerlijke Kudde van de ander volgen.

Het vraagt ook dat je weet hebt van de impact van verlies op je eigen Innerlijke Kudde. Weten waar je geraakt wordt en hoe je bewegingen in je eigen Innerlijke Kudde herkent en weet wat deze beweging van jou nodig heeft.

Werken met kinderen en jongeren in rouw betekent misschien wel vooral: weten wat je niet moet doen. Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Zij doen dit vooral door zich aan te passen aan de totaal veranderende situatie[1]. Ze resoneren op de toestand waarin de Innerlijke Kuddes om hen heen verkeren. Hun brein is nog niet toegerust om ‘volwassen’ te rouwen, waardoor ze afhankelijk zijn van de volwassenen om hen heen.
Het zorgt ervoor dat kinderen rouwreacties kunnen laten zien, die niet als dusdanig worden herkend. Zo wordt een op hol geslagen Innerlijke Kudde van een kind vaal bestempeld als een gedragsprobleem, terwijl er in werkelijkheid sprake is van een kind wat zich staande houdt in diepe rouw.

[1] Bron Jong Verlies Riet Fiddelaers Jaspers

Opbouw van de training

De training “Jong verlies” bestaat uit 3 dagen van 10:00-17:00 en de training Rouw te paard verdieping bestaat uit 2 dagen van 10:00-17:00. Theorie en Praktijk wisselen elkaar af. De theorie-overdracht zal op basis van interactie en met oefeningen plaatsvinden. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om actief deel te nemen. Veiligheid en zelfzorg staat voorop. Dat betekent dat grenzen worden gerespecteerd. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten worden opdrachten uitgedeeld. Er is ruimte voor inbreng van cases/vragen. Na inschrijving ontvangen deelnemers een uitgebreide beschrijving van de verschillende modules.

Data opleiding Rouw te paard :

Opnieuw starten we een nieuwe opleiding rond het thema Rouw “jong verlies”
Duur: 3 dagen 4/5/6 juli 2023 van 10:00-17:00
Investering: 730 excl. BTW
Locatie:   Gottem (I For Horse)

 

Over de trainer

Trainer: Drs. Martine Huurman.
Rouw- en verliestherapeut. Traumabegeleider.
Supervisor en Trainer bij post HBO-opleidingen  Land van Rouw.
Gastdocent bij het Expertise Centrum Omgaan met verlies.
Oprichter, begeleider en ondersteuner bij Beleving in Beeld.
Onderwijsondersteuner. Neurolinguist. Ontwikkelaar en trainer.

Martine werkt vanuit haar eigen praktijk in Balgoij, Nederland. Zij ondersteunt en begeleidt jongeren en volwassenen wanneer het leven anders loopt dan verwacht. Martine ondersteunt  en traint professionals. Ofwel omdat zij zelf te maken krijgen met verlies ofwel omdat zij in contact komen met mensen in verliessituaties.
Martine  begeleidt mensen met en zonder paarden. Ook haar hond sluit regelmatig bij sessies aan.

Wil je meer weten over de achtergrond en werkwijze van Martine: www.belevinginbeeldbalgoij.blog.

Inschrijven opleiding