Verlies in jonge innerlijke kuddes

Verlies hoort bij het leven. Dat weten we allemaal en toch is het insluiten van verlies en de impact ervan op onze binnenwereld, niet vanzelfsprekend.

Voor veel kinderen hoort omgaan met verlies bij het dagelijkse leven. Verlies door de dood van een ouder of andere dierbare, verlies door scheiding, ziekte in het gezin, verlies van veiligheid en ook leven met tekorten gaat over verlies.

Kinderen bij wie omgaan met verlies bij de dagelijkse praktijk hoort, hebben steun nodig. Hier wordt nog te vaak niet bij stil gestaan. Hoe kan het toch dat de impact van verlies onzichtbaar wordt en onderhuids gaat? Een beweging die ertoe leidt dat kinderen in stilte lijden.

Meer over TRAINER drs. martine huurman

Doel van de workshop

Inzicht krijgen in hoe rouwprocessen verlopen bij kinderen, wat de impact is van verlies op de psyche van het kind alsmede wat dit voor u als coach en/of begeleider zelf betekent. Van betekenis kunnen zijn voor kinderen die te maken krijgen met verlies. Ervaren op welke manier een paard als hulpbron ingezet kan worden voor kinderen met verlies. Werkvormen ervaren die ter inspiratie dienen om uw eigen stijl verder te kunnen ontwikkelen.

Wat leer je in de training: bekijk het hier

Structuration de la formation

De training “Jong verlies” bestaat uit 3 dagen van 10:00-17:00 en de training Rouw te paard verdieping bestaat uit 2 dagen van 10:00-17:00. Theorie en Praktijk wisselen elkaar af. De theorie-overdracht zal op basis van interactie en met oefeningen plaatsvinden. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om actief deel te nemen. Veiligheid en zelfzorg staat voorop. Dat betekent dat grenzen worden gerespecteerd. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten worden opdrachten uitgedeeld. Er is ruimte voor inbreng van cases/vragen. Na inschrijving ontvangen deelnemers een uitgebreide beschrijving van de verschillende modules.

Inschrijven workshop