Kudde uiteen

Training Kudde Uiteen2021-09-06T14:23:17+00:00

Training Kudde Uiteen

5 thema dagen over de Impact van Scheiding.

Kudde Uiteen bestaat uit 5 lesdagen die aansluiten bij de Rouw te Paard trainingen. Twee keer een blok van 2 dagen en een losse dag.

 • Dag 1: Scheiding en Ouders
 • Dag 2: Scheiding en Kinderen
 • Dag 3: Samengestelde gezinnen en Ouders
 • Dag 4: Samengestelde gezinnen en Kinderen
 • Dag 5: Complexe scheidingen, vechtscheiding

Wat kun je van Kudde Uiteen verwachten?

 • De dagen bieden theoretische onderbouwing over de impact van scheiding. Daarbij wordt er met praktische activiteiten gewerkt, die direct in praktijk gebracht kunnen worden.
 • De dagen richten zich op volwassenen en kinderen, gezinnen én de context van gezinnen. Er wordt vanuit het systemische gedachtengoed gewerkt.
 • Er wordt zowel met als zonder paarden gewerkt. De paarden zijn de gehele dag aanwezig en sluiten aan. Ook buiten de activiteiten om.
 • De thema dagen zijn geschikt voor coaches en begeleiders die met kinderen en/of ouders werken, alsook met onderwijsprofessionals vanuit een psycho-educatief oogpunt.
 • Als basis voor de 5 dagen wordt gewerkt vanuit het Impact Behoefte Model©, ontwikkeld door drs. M.F.A Huurman. Het model biedt inzicht en tools voor het werken met kinderen en ouders die te maken krijgen met scheiding en is gericht op het herkennen van knelpunten, impact en behoeften.
 • De themadagen ‘Samengestelde Gezinnen’ zijn gebaseerd op de ‘7 kenmerken van Samengestelde Gezinnen’ (bron: Hoe maak ik een succes van mijn nieuwe gezin; Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier). Martine is opgeleid door de auteurs van het boek en heeft enkele jaren terug een expositie ontwikkeld over de 7 kenmerken.
 • Tot slot is het goed om te beseffen dat jouw eigen geraaktheid als begeleider rond dit thema, meegenomen wordt tijdens de dagen. Dat betekent dat van deelnemers gevraagd wordt om, waar mogelijk, eigen ervaringen in te brengen.

Wat is de opbrengst van Kudde Uiteen?

 • Echtscheiding, het uiteenvallen van een gezin is een levensingrijpende gebeurtenis. Voor zowel de kinderen als ouders. Het raakt de breuklijnen in ons leven. Soms onzichtbaar en onbewust. De dagen gaan hier dieper op in.
 • Een scheiding gaat over verlies. Zoals genoemd tijdens Rouw te Paard, raakt ieder nieuw verlies, oud verlies. Je leert tijdens de dagen nog beter begrijpen hoe groots en breed de impact van een scheiding kan zijn.
 • Je leert signalen herkennen die duiden op gezonde of verstoorde rouw in echtscheidingssituaties, de relatie tussen een vechtscheiding en trauma/gestolde rouw.
 • Je krijgt tools die je helpen om de impact van een scheiding zichtbaar te maken.
 • Gezonde kaders en begrenzing voor jou als begeleider worden verkend.
 • Je krijgt beter zicht op de mogelijkheden en beperkingen van het ondersteunen of coachen van kinderen en/of volwassenen die te maken hebben met een scheiding.
 • Je leert het verschil tussen een echtscheiding en een vechtscheiding.
 • Je leert de 7 kenmerken van samengestelde gezinnen kennen.
 • Je leert hoe je zorg kunt dragen voor je eigen Innerlijke Kudde.
 • Je krijgt een flink aantal activiteiten ter inspiratie voor je eigen praktijk.

Opbouw van de training

De training Kudde Uiteen bestaat uit 5 lesdagen die aansluiten bij de Rouw te Paard trainingen. Twee keer een blok van 2 dagen en een losse dag.

Data opleiding Kudde Uiteen :
17 & 18 februari, 17 & 18 maart en 21 april 2022.
Investering : € 1190 excl. btw

 

Over de trainer

Trainer: Drs. Martine Huurman.
Rouw- en verliestherapeut. Traumabegeleider.
Supervisor en Trainer bij post HBO-opleidingen  Land van Rouw.
Gastdocent bij het Expertise Centrum Omgaan met verlies.
Oprichter, begeleider en ondersteuner bij Beleving in Beeld.
Onderwijsondersteuner. Neurolinguist. Ontwikkelaar en trainer.

Martine is zelf ervaringsdeskundige als het om scheiding gaat. Ze is in 2009 gescheiden van de vader van haar kinderen. Inmiddels vormt zij sinds 2 jaar een nieuw gezin met haar partner. Na de feitelijk scheiding miste ze goede ondersteuning voor haar kinderen en haarzelf. Dit leidde tot een rijke zoektocht in opleidingsland. Die ervaringen heeft ze ingezet in haar werk: Martine heeft jarenlang

kinderen, ouders, gezinnen en professionals begeleid. Ze heeft samen gewerkt met de kinderbescherming. Martine heeft de opleiding tot KIES-coach, StiefPlanCoach en de SCHIP-aanpak afgerond. Daarnaast heeft zij zich lange tijd verdiept in de relatie tussen vechtscheiding en gestolde rouw/trauma. Martine heeft naar aanleiding van haar StiefplanCoaching een expositie ontwikkeld voor nieuwe gezinnen. Dit heeft ertoe geleid dat ze gastdocent is geweest bij de StiefPlan Opleiding. Ze had als auteur een vaste rubriek in het magazine ‘Nieuw Gezin’.

De thema dagen richten zich vooral op de impact van een scheiding. Een manier van kijken, waarbij juist (onopgemerkte) pijn om insluiting vraagt. Dat maakt de thema-dagen zo geschikt voor het werken met paarden.

Inschrijven opleiding

nl_NLDutch