De leergang Trauma te Paard ©

De leergang Trauma te Paard© bestaat uit 5 lesdagen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Er wordt met en zonder paarden gewerkt.

Van deelnemers wordt gevraagd om eigen ervaringen en vragen in te brengen. Er wordt individueel en in groepjes gewerkt. Zo kunnen we van elkaar leren. De leergang is ook geschikt voor coaches die niet direct met paarden werken.

Er wordt gewerkt met verschillende benaderingen en modellen. De theorie voor de leergang is gebaseerd op het werk van oa Franz Ruppert, Peter Levine, Steven Porges, Pat Ogden, Bessel van der Kolk, Gwen Timmer, Daniel Siegel en anderen.

Bij de eerste tweedaagse ligt de nadruk vooral op het krijgen van inzicht.

 • Waar gaat trauma over?
 • Hoe reageert ons brein op trauma?
 • Wat is het verschil tussen een schokkende gebeurtenis en trauma?
 • Wat is de schade van trauma en hoe herken je dit?
 • Welke rol speelt hechting bij trauma?
 • Waarom spelen paarden een belangrijke rol bij trauma?
 • Wat kunnen paarden betekenen als het om het herkennen van trauma gaat?

De tweede tweedaagse richt zich vooral op het werken en ervaren van verschillende modellen:

 • Wat is Splitsing?
 • Hoe werkt het Het Venster van Stress Tolerantie (ook welk bekend als The Window of Tolerance).
 • Er wordt verder ingegaan op de werking van het brein en de kracht van hulpbronnen.
 • Hoe kunnen paarden een hulpbron zijn voor cliënten?
 • Theorie en praktijk, met en zonder paarden, wisselen elkaar weer van.
 • De laatste dag staat in het teken van de inzet van hulpbronnen en rituelen.
 • Een echte praktijk dag met de paarden.
 • De dag wordt afgerond met de certificering.

De deelnemers krijgen na inschrijving informatie over de aanbevolen literatuur en een voorbereidingsopdracht.
Ook tussen de lesdagen door zal gevraagd worden om opdrachten thuis voor te bereiden.