DAG 2: Kalmerende signalen een vervolg

Dag 2 voor mensen die al een introductie hebben gevolgd:

Voor wie dag 1 al heeft gevolgd is het interessant om enkel op dag 2 aan te sluiten.

Investering:

Jouw investering bedraagt 98 euro per dag (ex. BTW).

Wens je beide dagen mee te volgen, bieden we je een voordelige deelname aan van 175 euro (ex. BTW)

Water, koffie en thee beschikbaar – lunch niet inbegrepen.

Wat kan je verwachten van Dag 2: het vervolg?

Een dag vol foto’s, films en praktijksessies

Tijdens deze dag, Kalmerende Signalen – Een Vervolg, bouwen we voort op het geleerde van de introductiedag Kalmerende Signalen. Deze lezing bevat foto’s en films die bij dag 1 Kalmerende Signalen nog niet aan bod zijn gekomen. Op deze tweede dag worden de drie theoriesessies afgewisseld door drie praktijksessies, waarbij ook de paarden worden uitgenodigd mee te doen.

We starten de dag met een korte opfrisbeurt, waarin we scherpstellen wat de gezichtskenmerken en gedragingen zijn van paarden in hun comfortzone en de vele stadia er buiten (met nieuw filmmateriaal).

Daarna behandelt Rachaël de volgende onderwerpen:

  • Het kalmerend signaal onbeweeglijkheid en vertragen, ook in vergelijking met het stil staan om op te merken in verschillende spanningsstadia
  • De Hoofdswing
  • De voorspellende waarde van gewichtsverplaatsing en kijkgedrag
  • De afstandsvergrotende signalen en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de kalmerende signalen. Doel is films waarop paarden afstandsvergrotende signalen laten zien, te kunnen duiden in een reeks en de maten van ontspanning en spanning.

Door meer in de diepte te gaan bij verschillende films wordt een beroep gedaan op het observatievermogen van de deelnemer maar wordt ook ingegaan op een de mate van voorspelbaarheid van een gedragsreeks. Kunnen we gedragingen gaan voorspellen?

Tijdens de praktijksessies met de paarden, staan de volgende thema’s centraal:

  • Observatie van de paarden
  • Hoe maak ik zelf kalmerende signalen ten opzichte van het paard
  • Hoe begeleid ik een ander kalmerende signalen te maken naar het paard

Doel is iedere deelnemer aan bod te laten komen tijdens deze oefeningen. Mocht de groep qua aantal groter zijn, dan kan het zijn dat een aantal deelnemers in de bak bij de paarden wordt uitgenodigd en een aantal de sessies als toeschouwer bekijkt.

Uiteraard is het uitganspunt van deze gehele dag dat zowel paard als mens zich veilig en prettig voelen en plezier beleven aan de diverse programmaonderdelen.

Deze dag is een logisch vervolg op de lezing Kalmerende signalen en toegankelijk voor diegene die deze dag gevolgd hebben.


INSCHRIJVEN DAG 2