Rouw te paard

Rouw en verlies gaan samen. Verlies hoort bij het leven. Iedereen krijgt te maken met verlies. Het kan gaan om verlies door overlijden maar ook om verlies van gezondheid, relatie, werk of vaderland en nog zoveel meer.

Omgaan met verlies vraagt ruimte en vooral begrijpen wat ‘van binnen’ gebeurt. Het betekent staande blijven en omgaan met een warboel aan gevoelens en emoties. Iedereen doet dit op een eigen manier. Er bestaat geen handleiding voor.

Als coach vraagt het vooral present kunnen zijn. Juist wanneer U niets voor de ander kunt doen. Paarden kunnen dit van nature. Zij verduren en verdragen de pijn van de ander. Mede daarom zijn het belangrijke hulpbronnen.

Wij mensen kunnen daarentegen geraakt worden in onze eigen pijn, waardoor we ons terugtrekken of ons juist te veel willen ontfermen over de cliënt. Het is belangrijk om als coach ook stil te kunnen staan bij eigen verliezen. Een must wanneer u werkt met mensen in rouw.

Meer over TRAINER drs. martine huurman

Doel van de workshop

Inzicht krijgen in hoe rouwprocessen verlopen, wat de impact is van verlies op de psyche van de mens, alsmede wat dit voor u als coach en/of begeleider zelf betekent. Van betekenis kunnen zijn voor cliënten die te maken krijgen met verlies. Ervaren op welke manier een paard als hulpbron ingezet kan worden voor cliënten in rouw. Werkvormen ervaren die ter inspiratie dienen om uw eigen stijl verder te kunnen ontwikkelen.

Wat leer je in de training?

Tijdens deze training leert u:

  • de meest actuele theoretische achtergronden over rouwprocessen en omgaan met verlies
  • werken met verschillende modellen (splitsing van de ziel, verliescirkel, duale procesmodel)
  • hoe rouw en hechting samenhangen
  • de waarde van uw paard als hulp- en steunbron voor cliënten in rouw
  • werkvormen met paarden die u in kunt zetten
  • zelf werkvormen ontwikkelen
  • hoe u door minder te doen, meer kunt betekenen voor mensen in rouw

Opbouw van de workshop

De training Rouw te paard bestaat uit 3 dagen van 10:00-17:00. Theorie en Praktijk wisselen elkaar af. De theorie-overdracht zal op basis van interactie en met oefeningen plaatsvinden. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om actief deel te nemen. Veiligheid en zelfzorg staat voorop. Dat betekent dat grenzen worden gerespecteerd. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten worden opdrachten uitgedeeld. Er is ruimte voor inbreng van cases/vragen. Na inschrijving ontvangen deelnemers een uitgebreide beschrijving van de verschillende modules.

Data:

Najaar 2024

Investering : 695 excl. btw
Deelnemers: max. 12 deelnemers voor deze sessies

Inschrijven workshop