Training Rouw te paard

Training Rouw te paard2022-04-26T07:05:43+00:00

Training Rouw te paard

Rouw en verlies gaan samen. Verlies hoort bij het leven. Iedereen krijgt te maken met verlies.  Het kan gaan om verlies door overlijden maar ook om  verlies van gezondheid, relatie, werk of vaderland en nog zoveel meer.

Omgaan met verlies vraagt ruimte en vooral begrijpen wat  ‘van binnen’ gebeurt.  Het betekent staande blijven en  omgaan met een warboel aan gevoelens en emoties. Iedereen doet dit op een eigen manier. Er bestaat geen handleiding voor.

Als coach vraagt het vooral present  kunnen zijn. Juist wanneer U niets voor de ander kunt doen. Paarden kunnen dit van nature. Zij verduren en verdragen de pijn van de ander. Mede daarom zijn het belangrijke hulpbronnen.

Wij mensen kunnen daarentegen geraakt worden in onze eigen pijn, waardoor we ons terugtrekken of ons juist te veel willen ontfermen over de cliënt. Het is belangrijk om als coach ook stil te kunnen staan bij  eigen verliezen. Een must wanneer u werkt met mensen in rouw.

Doel van de training

Inzicht krijgen in hoe rouwprocessen  verlopen, wat de impact is van verlies op de psyche van de mens, alsmede wat dit voor u als coach en/of begeleider zelf  betekent. Van betekenis kunnen zijn voor cliënten die te maken krijgen met verlies. Ervaren op welke manier een paard als hulpbron ingezet kan worden voor cliënten in rouw. Werkvormen ervaren die ter inspiratie dienen om uw eigen stijl verder te kunnen ontwikkelen.

Wat leer je in de training?

Tijdens deze training leert u:

  • de meest actuele theoretische achtergronden over rouwprocessen en omgaan met verlies
  • werken met verschillende modellen (splitsing van de ziel, verliescirkel, duale procesmodel)
  • hoe rouw en hechting samenhangen
  • de waarde van uw paard als hulp- en steunbron voor cliënten in rouw
  • werkvormen met paarden die u in kunt zetten
  • zelf werkvormen ontwikkelen
  • hoe u door minder te doen, meer kunt betekenen voor mensen in rouw

Opbouw van de training

De training Rouw te paard bestaat uit 3 dagen van 10:00-17:00. Theorie en Praktijk wisselen elkaar af. De theorie-overdracht zal op basis van interactie en met oefeningen plaatsvinden. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om actief deel te nemen. Veiligheid en zelfzorg staat voorop. Dat betekent dat grenzen worden gerespecteerd. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten worden opdrachten uitgedeeld. Er is ruimte voor inbreng van cases/vragen. Na inschrijving ontvangen deelnemers een uitgebreide beschrijving van de verschillende modules.

Data opleiding Rouw te paard :
Zaterdag 22, zondag 23 april en zaterdag 27 mei 2023 telkens van 10:00-17:00 uur in Gottem bij I For Horse.
Investissement : 730 excl. btw
Deelnemers: max. 12 deelnemers voor deze sessies

 

Over de trainer

Trainer: Drs. Martine Huurman.
Thérapeute du deuil et de la perte. Conseiller en traumatologie.
Superviseur et formateur aux cours post HBO Land van Rouw
Professeur invité au Centre d'expertise ‘Omgaan met verlies’
Fondatrice, superviseur et personne de soutien chez « Beleving in Beeld ».
Support éducatif. Neurolinguiste. Développeur et formateur.

Martine travaille dans son propre cabinet à Balgoij, aux Pays-Bas. Elle soutient et guide les jeunes et les adultes lorsque la vie prend une tournure différente de celle prévue. Martine soutient et forme également les professionnels. Soit parce qu'ils sont eux-mêmes confrontés à une perte, soit parce qu'ils sont en contact avec des personnes en situation de perte.
Martine  begeleidt mensen met en zonder paarden. Ook haar hond sluit regelmatig bij sessies aan.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours et les méthodes de travail de Martine : www.belevinginbeeldbalgoij.blog.

S'inscrire à une formation

    fr_FRFrench