Horse Reflected Enneagram Coach

Het enneagram is een eeuwenoude persoonlijkheidsleer die ervan uitgaat dat er negen persoonlijkheidstypen bestaan waarbij elk type anders omgaat met gebeurtenissen in het leven. Deze persoonlijkheidsleer wordt afgebeeld door middel van een cirkel met daarin een negenpuntige ster.

Elk punt van deze ster representeert een persoonlijkheidstype.Voor ieder mens zijn alle velden van het enneagram in meerdere of mindere mate herkenbaar in het eigen leven, maar één veld is telkens doorslaggevend. Dit dominante veld verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

Waarvoor staan de 9 modellen?

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Inzicht in het enneagram kan mensen helpen om zichzelf en anderen te begrijpen en ook te begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook geeft het enneagram een handvat om naar persoonlijke groei te zoeken.

De negen types zijn achtereenvolgens: 1. de perfectionist, 2. de helper (gever), 3. de doener (succesvolle werker, presteerder, performer), 4. de romanticus (individualist), 5. de waarnemer, 6. de loyalist (skepticus), 7. de optimist (levensgenieter), 8. de baas (leider) en 9. de bemiddelaar (vredestichter).

Het woord enneagram stamt van het Griekse [ennea] dat ‘negen’ betekent en [grammos] dat voor ‘punten’ staat. Oorspronkelijk bedoelt het enneagram een instrument te zijn voor zelfkennis ten dienste van zelfverbetering en geestelijke groei. Tegenwoordig wint het enneagram veel terrein in het bedrijfsleven als middel voor persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Ook heeft het de laatste jaren in meditatie- en bezinningscentra veel opgang gemaakt, dit omdat in het westen het enneagram massaal verspreid werd onder de jezuïeten. (Bron: KU Leuven)

Praktische informatie

Voor wie is deze opleiding geschikt?

Iedereen die Horse Reflected Coach level 1 succesvol heeft afgerond en zich wil verdiepen in het enneagram om enerzijds meer zelfinzicht te verkrijgen en anderzijds deze tool wil inzetten om hun cliënteel hiermee wil begeleiden in het persoonlijke ontwikkelingsproces.

Wat mag je verwachten van deze opleiding?

Je leert hoe het enneagram werkt en is opgebouwd en waar de 9 types voor dienen. Daarnaast leer je hoe je het kunt inzetten met verschillende activiteiten waarbij de paarden je ondersteunen.

Duur van de module

Gedurende een periode van 2 maanden kom je 2 aaneensluitende dagen van 11:00 tot 17:30 uur in opleiding. (4 dagen). We vinden het zeer belangrijk om tussen elk blok voldoende tijd en ruimte te hebben om te oefenen en te ervaren.  We vragen je ook om enkele boeken te lezen om kennis uit te breiden die ondersteunend zijn voor de opleiding.

Certificatie & erkenning

Iedereen die na het succesvol afleggen van de module en een  reflectieverslag hiervan maakt, ontvang je het “unieke” certificaat van de Horse reflected Enneagram Coach. Je kunt deze tool nu inzetten in B2B en B2C sessies.

De opleiding is tevens geschikt om mensen te kunnen coachen “zonder” behulp van paarden.

Investering voor deelname

De investeringswaarde van de opleiding Horse Reflected Enneagram coach bedraagt 975,- euro (btw vrij).  Indien je een zelfstandig statuut hebt ( hoofd of bijberoep), kun  je gebruik maken van een KMO portefeuille en hierdoor een subsidie genieten van 40% door de overheid.

Wat is er allemaal inbegrepen?

 • De 4 studiedagen van 11:00 tot 17:30 uur
 • Eindoefening en feedback reflectie verslag
 • Lunch (broodmaaltijd)
 • Drank zoals koffie, thee, water & frisdrank
 • Vermelding op onze website bij “vind een coach”
 • Aanvullende syllabus inhoud
 • Gebruik faciliteiten en paarden
 • 2 jaar gratis vermelding op onze website “vind een coach”. Daarna tegen vergoeding van 150 euro per jaar. (deze vermelding staat op zichzelf en is losgekoppeld van andere vermeldingen)
i for horse

Inschrijven opleiding

  Het paard liet me zien, ik hoefde enkel te volgen en mijn plaats in te nemen. Toen klopte het helemaal.

  Sabine